Hygienické normy umožňují 35 dní v roce překročit limit prachu ve vzduchu.

Počet dní z dosavadních 149 v letošním roce, kdy byl překročen prachový limit:

Kolikrát byl překročen limit Město Lokalita
27 Brno Zvonařka

Velmi špatná kvalita vzduchu

20 Brno Svatoplukova

Dobrá kvalita vzduchu

18 Brno Lány

Špatná kvalita vzduchu

17 Brno Výstaviště

Špatná kvalita vzduchu

16 Brno Kroftova

Data o kvalitě vzduchu nedostupná

13 Brno Arboretum

Dobrá kvalita vzduchu

10 Brno Úvoz

Data o kvalitě vzduchu nedostupná

9 Brno Soběšice

Data o kvalitě vzduchu nedostupná

5 Brno Dětská nemocnice

Data o kvalitě vzduchu nedostupná

4 Brno Tuřany

Velmi špatná kvalita vzduchu

1 Brno Líšeň

Špatná kvalita vzduchu

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

Z 90 % může za polétavý prach v ovzduší doprava. Místní politici a úředníci se hledáním řešení nezabývají. Opatření, která navrhují a odkládají, jsou neúčinná.

Prachové částice jsou mikročástice síranů, amonné soli, uhlíku, některých kovů, dusičnany, případně i těkavých organických látek nebo polyaromatických uhlovodíků.

Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života, vede k nárůstu výskytu rakoviny o 40%, zvyšuje kojeneckou úmrtnost a dále přispívá k těmto onemocněním:

 • astma
 • plicní choroby
 • rakovinu plic
 • poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství
 • častější onemocnění dýchacích cest u dětí

Ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními. Malé prachové částice ve velkých městech způsobují více úmrtí, než dopravní nehody.

Polétavý prach se ovzduší pohybuje jako aerosol, to znamená, že zasahuje obyvatele města nejen v bezprostřední blízkosti silnic či měřicích stanic. Pohyb aerosolového mraku je závislý na rychlosti a směru větru, klimatických podmínkách. Dosah znečištění polétavým prachem je alarmující, neboť tento druh prachu dolétne až na póly, kde přispívá jako třetí nejvýznamnější látka ke klimatické změně.

Jistou ochranu před polétavým prachem poskytuje zeleň - měření Kaare Press-Kristensena například ukázalo, že bezpečně se můžete v lužáneckém parku cítit ve vzdálenosti cca 100 metrů od nejbližších komunikací nebo ve vnitroblocích.

Česká republika čelí kvůli nedodržování limitů tzv. infreedgementu ze strany Evropské komise, která zaslala první avíza. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci zareagovalo zpracováním Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno. Analytická část dokumentu obsahuje řadu dokumentů, na které se nás často ptáte. Proto je zveřejňujeme zde:

Jak to řešit?

Radnice nemá žádný strategický dokument nebo akční plán, na základě kterého by podnikala koncepční kroky ke zlepšení situace. Může si vybrat z široké škály opatření, které má již v řadě generelů zpracovaných v předchozích letech:

Kdo s tím má něco dělat?

Na magistátu města Brna jsou za řešení této situace zodpovědní:

Petr Vokřál

primátor

542 172 200

Martin Ander

náměstek pro životní prostředí

542 172 060

Richard Mrázek

náměstek pro dopravu

542 172 455

Matěj Hollan

náměstek pro zdravotnictví

542 172 030

Martin Vaněček

vedoucí odboru životního prostředí

542 174 500

Stanislav Švehlák

vedoucí referátu ochrany ovzduší

542 174 558

Vladimír Bielko

vedoucí odboru dopravy

542 174 200

Co můžu udělat já?

Zůstaňte v obraze

O nás

dejchejbrno@gmail.com

Za iniciativou Dejchej Brno nestojí žádná politická strana, je nás šest žen - z toho šest maminek, které chtějí co nejlepší vzduch pro své děti.

 • Kristýna Fuchsová

  je vystudovaná právnička a matka tří dcer. Jelikož bydlí v sousedství ulice Úvoz a děti chodí do školy a školky na Úvoze, tak se o stav ovzduší zajímá. Nejezdí autem a má ráda kolo. Přála by si, aby Brno po vzoru západoevropských měst snížilo znečištění ovzduší na zdraví neohrožující mez.

 • Hana Chalupská

  vystudovala geografii a humanitní environmentalistiku, pracovala několik let ve veřejné správě, od roku 2005 v neziskovém sektoru. Se synem Jáchymem je na rodičovské a přála by si, aby bylo Brno městem pro lidi, ne pro auta. Zahraniční zkušenosti z partnerských měst Brna mohou místní radní inspirovat jak na to. Llidé, co tu chtějí ve zdraví žít, se musí umět ozvat.

 • Hana Syslová

  je momentálně na rodičovské dovolenés Adámkem. Kromě dobrovolné práce v NESEHNUTÍ a Brnění se věnuje doktorskému studiu sociologie na Fakultě sociálních studií v Brně.

  Kvalita ovzduší mě zajímá dlouhodobě. Především od té doby, co jsem se přestěhovala z Olomouce do Brna jsem si začala všímat, že nezaprášené a voňavé ovzduší není všude samozřejmostí. Brno mám ráda, ale jeho přístup k řešení dlouhodobě nepříznivé situace ovzduší a neustálého překračování limitů mě děsí, a proto jsem se rozhodla s tím něco dělat. Doufám, že se nám podaří na tento problém upozornit širokou veřejnost a přimět tak odpovědné osoby, aby se začaly tímto problémem kompetentně zabývat a řešit jej.

 • Lenka Šafránková Pavlíčková

  vystudovala jsem sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

  Bydlím na Kraváku a jsem na rodičovské dovolené s dcerou Klárkou. Několik let jsem pracovala v lidských zdrojích a poté v nevládním sektoru. V současné době se snažím ze všech sil skloubit mateřství s prací na disertaci v rámci doktorského studia sociologie, ke kterému jsem se nedávno vrátila. Jako pro každého rodiče, i pro mě je na prvním místě zdraví a štěstí mého dítěte. A pokud to, že se angažuji, může přispět k tomu, že naše Klárka bude moci žít zdravější život, a já věřím, že ano, potom není co řešit.

 • Kristýna Pešáková

  vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Řadu let působí v neziskovém sektoru, kde se zaměřuje především na rovné příležitosti žen a mužů. Bydlí na ulici Úvoz s roční dcerou, a protože se každodenně musí potýkat se strašným vzduchem v této lokalitě, rozhodla se proti tomu něco dělat.

 • Hana Fasurová

  vystudovala italskou filologii a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. V minulých letech pracovala jako novinářka, editorka a externí autorka, nyní se živí jako překladatelka a tlumočnice na volné noze. Bydlí v Židenicích na Svatoplukově ulici, jež zaujímá smutné prvenství v koncentraci polétavého prachu, aktivně se chce zasadit o změnu. „Pracuji zejména doma a čistička vzduchu v bytě se tak stává nezbytností. Na špatné rozhodnutí magistrátu rozdělit tuto historickou a jinak úžasnou čtvrť prašnou a hlučnou čtyřproudovkou obyvatelé nesmí doplácet. Realizaci přemostění naší části Židenic město dlouhodobě odkládá a „dočasné“ řešení nehledá. Pojďme mu k tomu pomoct“.

Podpořte nás finančně

I za 100 korun umíme udělat spoustu věcí!

Vaše finance jdou na transparentní účet občanského sdružení Brnění, které nám finance zprostředkuje.

Děkujeme dárcům!

Děkujeme všem, kteří se rozhodli naši aktivitu finančně podpořit.

 • Jakub Onderka
 • Petr Firbas
 • Matej Janáček
 • Daniela Jungová
 • Jiří Mašín
 • Jan Osička
 • Petr Szczepanik
 • Lenka Norrisova
 • Robin Smith
 • Ivan Luka
 • Magda Kytnerová
 • Darina Švábová
 • Jana Schejbalová
 • Barbora Pelánková
 • Fond T-Mobile

  Fond T-Mobile

 • Nadace Veronica

  Nadace Veronica

Mediální partner

 • Český rozhlas Brno

  Český rozhlas Brno